Osteopaatti

Kipu

Osteopaatille tullaan hoitamaan mm. selkä-, polvi- ja lonkkakipuja, iskias-oireita, niska- ja hartiaseudun kiputiloja, sekä päänsärkyjä ja muita vaivoja.

Kivun tehtävä

Kipua voidaan pitää yhtenä ihmiskehon hälytysjärjestelmistä. Kipu pyrkii parhaansa mukaan varoittamaan meitä mahdollisesti vaarallisista vaurioista tai sairauksista. Tämän takia kivun tuoma viesti – kehotus toimia tilanteen hyväksi – on syytä ottaa todesta.


Osteopaatti aloittaa perusteellisella haastattelulla ja tutkimisella selvittääkseen kivun aiheuttajan. Kivun taustalla voi olla jokin terveyttä uhkaava sairaus tai tila, jolloin vaaran merkit on tärkeä tunnistaa aikaisessa vaiheessa.

Rannekipu on todellinen piina, vaikka muut eivät sitä pysty näkemään

Rannekipu on todellinen vaiva, myös silloin kun sitä ei voi nähdä. Kipu ei näy muille ulospäin, ja se voi jatkua vielä pitkään vamman paranemisen jälkeen.


Suurin osa kivuista on kuitenkin vaarattomia ja ne menevät myös usein itsestään ohi. Esimerkiksi selkäkivuista vain yksi sadasta aiheutuu jostain vaarallisesta sairaudesta. Kuten monet hyvät hälytysjärjestelmät, myös kipu varoittaa mieluummin liian herkästi mahdollisesta vaarasta, kuin ottaa sen riskin että jotain vaarallista jäisi huomaamatta.

Krooninen kipu

Kun kipu pitkittyy, sen luonne muuttuu. Tällöin puhutaan kroonisesta kivusta. Jotkin sairaudet, kuten esimerkiksi nivelreuma tai selkärankareuma voivat aiheuttaa jatkuvia tai toistuvia kipuja. Kipu on kroonista, kun se on jatkunut yli kolme kuukautta tai kudosten normaalia paranemis aikaa pidemmän ajan.
On mahdollista, että sairaus tai vamma on parantunut hyvin, mutta kipu ei kuitenkaan lopu. Henkilön hermostossa on voinut tapahtua muutoksia, jotka saavat kivun jatkumaan, vaikka keho olisi muuten terve.

Selkäkipu voi levitä alaraajaan säteilykipuna

Joskus jalkoihin säteilevän kivun syytä etsitään selästä. Kaikki kivun aiheuttajat eivät kuitenkaan näy selkärangasta otetuissa kuvissa.


Krooninen kipu voi merkittävästi heikentää elämänlaatua, ja saattaa henkilön työkyvyttömäksi ja päivät piinallisiksi. Tavallisista arkisista asioista, kuten vaatteiden pukemisesta tai portaiden kipuamisesta, voi tulla jatkuvaa kamppailua, kun aiemmin niiden nouseminen tapahtui itsestään ja huomaamatta. Krooniseen kipuun voi kuitenkin saada helpotusta. Tähän on olemassa monenlaisia keinoja, joiden valinta riippuu kipua ylläpitävistä tekijöistä, sekä henkilön voimavaroista.

Miten osteopaatti hoitaa kipua?

Käytän kivunhoidossa useita menetelmiä, joita ovat esimerkiksi:

-Tarvittavien taitojen opettaminen harjoituksien avulla: fyysiset harjoitukset, hengitysharjoitukset, sekä tietoisuustaitoharjoitukset.

-Mieltä painaviin kysymyksiin vastaaminen kivun aiheuttaman epävarmuuden ja ahdistuksen poistamiseksi.

-Hieronta- ja nivelkäsittelytekniikat, joilla osteopaatti rauhoittaa hermostoa ja lievittää kipua

Kaikkien menetelmien tarkoituksena on saada kehon oma sisäinen paranemismekanismi ja kivunsäätely toimimaan. Hoito on yksilöllistä, ja siinä otetaan aina huomioon henkilön ainutlaatuinen tilanne.