Mikä on osteopaatti? Onko sillä jotain tekemistä luiden kanssa?

Osteopatia

Osteopatian kehitti Yhdysvalloissa lääkäri Andrew Taylor Still, joka oli pettynyt sen aikaisiin lääkintämenetelmiin. Parempia vaihtoehtoja etsiessään hän löysi “lääkekaapin” ihmiskehon sisältä. Still huomasi ihmiskehon pystyvän valmistamaan kaikkia elämälle ja terveydelle tarpeellisia aineksia, mukaan lukien kehon sisäisiä “lääkkeitä”, joita keho käytti sairauksista paranemiseen. Tämän vuoksi hän ohjasi oppilaansa opiskelemaan anatomiaa, fysiologiaa, kudosoppia, psykologiaa ja kemiaa. Hän piti tärkeänä ihmiskehon toiminnan ymmärtämistä, jotta hänen oppilaansa ymmärtäisivät kuinka keho parantaa itsensä ja miten kehoa voi paranemisessa auttaa.

Ihmisen keho on tavattoman monimutkainen

Myös tänä päivänä kivun neurofysiologian ja kivun psykologian ymmärtäminen on osteopaateille avain asemassa. Osteopaatti tuntee kipua aiheuttavat sairaudet ja vammat, sekä ymmärtää kuinka ihmiskeho toimii ja kuinka se paranee. Nykyään kehon sisäisestä kivunsäätelyjärjestelmästä tiedetään yhä enemmän, mm. aivotutkimuksen ja aivokuvantamisen kehittymisen myötä. Maailmalla kehitellään jatkuvasti uusia tapoja, joilla ihminen pystyy vaikuttamaan itse omaan kivunsäätelyjärjestelmäänsä, mistä on odotettavissa apua etenkin pitkittyneistä kivuista kärsiville.

Yhdysvalloissa osteopaateista tuli lääkäreitä (D.O. Doctor of Osteopathy), jotka omaksuivat kollegoidensa (M.D. Medical Doctor) käyttämät lääkintämenetelmät, säilyttäen niiden rinnalla myös osteopatiaan kuuluvia asioita. Euroopassa ja muualla maailmassa osteopaatit taas lukeutuvat vaihtoehtohoitojen piiriin. Suomessa osteopaatti on Valviran valvoma laillistettu terveydenhuollon ammattilainen, joka on erikoistunut tuki- ja liikuntaelimistön toiminnallisten vaivojen ja kipujen hoitoon.

Osteopaatti käyttää käsittelyhoitoja kireiden lihasten ja jumisten nivelien avaamiseen

Minusta

Osteopaatti (AMK) tutkintoni suoritin Metropolian Ammattikorkeakoulussa. Minua kiinnostaa erityisesti kysymys mielen ja kehon välisestä yhteydestä, ja nautin aiheeseen liittyvien tekstien lukemisesta.

Itsestäni pidän huolta harjoittamalla kiinalaista qiongia ja meditaatiota. Pidän myös kävelemisestä ja historiasta.